2005/04/10

Magic Egg:Day 4~Day 9 (From April 5 till April 10)


魔豆日記:4月5日~4月10日
短短的六天~這顆魔豆,長的超快的啦!

1 則留言:

Ryan Peng 說...

挖哩勒 這什麼東西阿!
放在蛋裡還會長出來
So amazing...